O nama!

BLY Plus je započeo svoje delovanje još 1993. godine kao predstavništvo firmeBOART LONGYEAR

Koga zastupamo?

Zastupamo i druge svetske poznate kompanije iz ove oblasti kao što su Weirminerals-Geho, Paus, Bridon, Minova!

Područje zastupljenosti

BLY zastupa navedene proizvodjače na području Srbije, Kosova, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije.

Politika poslovanja

Politika poslovanja BLY jeste da ostvari direktan kontakt izmedju proizvodjača i domaćih firmi, što domaćim kupcima otvara mogućnost dugoročnije saradnje sa ino partnerima, a u cilju ostvarivanja neposrednih isporuka, logističke podrške i garancija od strane proizvodjača.

 • BOART LONGYEAR

  Jedna od vodećih multinacionalnih, svetskih kompanija u oblasti proizvodnje mašina i pribora za rudarstvo, gradjevinarstvo, istražna, eksploataciona, geotehnička i geotermalna bušenja, i očuvanja životne okoline sa centralnim sedištem u SAD, i evropskim sedištem u Ženevi-Švajcerska.

 • Weirminerals-Geho

  Holandija – proizvodjača klipno-membranskih pumpi i sistema za transport smeše velikih gustina, pepela, jalovine, koncentrata rude i dr.

 • Paus

  Nemačka -proizvodjača podzemnih utovarivača, kapaciteta od 0,8m3 do 3 m3,kamiona od 17t do 22 t nosivosti kao I servisnih vozila za rudarstvo i tunelogradnju.

 • Bridon

  Velika Britanija, proizvodjača specijalnih, čeličnih užadi za rudarstvo, gradjevinarstvo i mostogradnju,

 • Hud Supplies

  Južna Afrika, proizvodjača pribora za istražna sržna bušenja, „Meter Eater“ AQ i BQ pneumatske i hidraulične bušilice za istražne radove

 • MINOVA

  Vodeći proizvodjač i snabdevač potrošnog materijala na bazi hemikalija,čelično obložnih potpornih sistema,opreme i servisa za ankerisanje stenja i konsolidaciju tla.

 • SINO MUD

  SINO MUD GROUP je jedan od najvećih proizvođača potrošnog materijala za bušenje na bazi hemikalija.

Zastupamo vodeće kompanije u oblasti proizvodnje mašina i pribora za rudarstvo i gradjevinarstvo.