SINO MUD GROUP je jedan od najvećih proizvođača potrošnog materijala za bušenje na bazi hemikalija.