MINOVA

NEMA TEKSTA NA STRANICI EN —

Minova

 

Danas,na mnoge načine,pravi benefit Minova proizvoda i usluga je sigurnost.Bilo da se radi o obezbedjenju sigurne radne okoline za rudare u podzemnim rudnicima i putnika u tunelima širom sveta,bilo da osigurava isporuku čiste pijaće vode za milione ljudi ili da se radi o obezbedjivanju kosina planina oko kritičnih puteva i železničkih pruga,Minova isporučuje inovativna i pouzdana hemijska i mehanička rešenja za kontrolu zemljišta.

Proizvodi koje proizvodimo danas,kao što su Teckrete Fast I CarboPur linije,koriste u velikom broju industrija i od strane velikog broja kupaca. Tekcrete Fast je bio proizvod razvijen za američko Ministarstvo za domovinsku bezbednost. Sa ekstremno brzim delovanjem i izuzetno snažan,ovaj cementni proizvod se danas koristi na mnogo načina za popravke oštećenih struktura i mostova i u rudarstvu i gradjevinarstvu. Čitav spektar novih proizvoda je kreiran na bazi ovog patentiranog materijala. Ovi novi proizvodi su predstavljeni u postojećim rudnicima,gradjevinarstvu i njihova upotreba će se raširiti i na različita nova tržišta.

Kao deo ORICA Limited ,Minova nosi i snagu velike svetske korporacije.Scott Alexander je rekao:”To nam je omogućilo da se adaptiramo na različitim tržištima,i da pronadjemo razna rešenja za naše kupce”Sa preko 230 patentiranih hemiskih,cementnih I čeličnih izuma,Minova ima portofilio sa kojim može da zadovolji potrebe klijenata iz oblasti rudarstva,gradjevinarstva,tunelogradnje.

RUDARSTVO
Minova je vodeći proizvodjač i snabdevač potrošnog materijala na bazi hemikalija,čelično obložnih potpornih sistema,opreme i servisa za ankerisanje stenja i konsolidaciju tla.

Ugalj i meke stene
Već duže od 45 godina Minova je lider u obezbedjenju sigurne radne okoline u ekstremno ispucanim-izlomljenim i fluidnim uslovima tla.Mi smo razumeli zahteve proizvodnje uglja.Bezbednost praćena efikasnošču.
Tvrde stene
Minova je svetski lider u održavanju podzemnih rudnika sa tvrdim stenama.Od nikla I platine do dijamanata,naši proizvodi su dizajnirani da obezbede sigurnost i izbegnu kontaminaciju rude.

Rešenja za teško gradjevinarstvo,gradjevinarstvo I infrastrukturu
Minova je vodeći snabdevač sistema na bazi hemikalija i čelika,injekcionih obloga,cementnih smesa I pripadajuće opreme i servisa,koji se koriste u gradjevinarstvu.Naš posao obezbedjuje i vlastiti i inženjering klijenata baziran ns 135 godina iskustva u industrijskoj specijalizaciji.
Naš tehnički tim sposoban za razvoj i inovacije u tehnologiji superiornih proizvoda ima podršku našeg sektora za kvalitet I životnu sredinu koja obezbedjuju da svi naši proizvodi odgovaraju industrijskim standardima.

Gradjevinarstvo
Minova obezbedjuje materijale i inženjerska rešenja za infrastrukturu kao cevovode,telekomunikacije,kanalizacije,sisteme za tretman vode,autoputeve,puteve,mostove,metroe i železničke linije.

Konsolidacija tla
Kontrola voda
Strukturalna učvrščivanja
Ispunjavanje šupljina
Micropiling
Popravke infrastrukture

Geotehnika
Minova je svetski innovator u proizvodnji polimer smola,pena I čeličnih proizvoda.Mi obezbedjujemo rešenja za konsolidaciju tla I stbilizaciju kosina već dužr od 30 godina.

Konsolidacija tla
Kontrola voda
Stabilizacija kosina
Zaštita od padajućeg stenja
Mikropiling

Tunelogradnja
Gradjenje tunela znači gradjenje javne infrastrukture koja treba da traje decenijama.Tuneli se grade kao podrška modernom načinu života-da povećaju protok saobraćaja,povežu lokacije i skrate razdaljine.Sa perspektivom koja se meri decenijama I vekovima,milioni ljudi i milioni tona roba će putovati kroz tunele sagradjene danas.Tunel ne treba samo da bude efikasan u momentu dizajniranja I konstruisanja,već bezbedan i pouzdna i u godinama koje dolaze.Tu nastupa Minova.

Rešenja za komercijalne gradjevine i industrijske namene
Od lakih stambenih I temelja za visoke zgrade do naftovoda i gasovoda i vatrostalnih materijala,Minova ima praktično iskustvo I portofilio proizvoda koji ćće omogučiti niže troškove i povećati produktivnost.Mi smo udvostručili produktivnost gas- i naftovoda našim TekTrench trakom.Naš SDAS samo bušeći ankerni sistem je idealan za visoko pouzdani mikropiling i ankere za kosine.Dodatno,naši tehničari na terenu su potpuno opremljeni I za Razvoj naših rešenja I za obuku klijenata.

Cevovodi
Minova je svetski inovator za polimerske smole,pene I čelične proizvode.Mi smo dizajnirali seriju proizvoda specijalno dizajniranih za da zamene džakove peska koji se koriste u gradnji cevovoda.

Vatrostalnost
Minova koristi više od 150.000 t čelika godišnje za učvršćivanje tla.Godišnje 56.000 tona praška se koristi za cementne proizvode koji se suše i temperiraju pre mešanja.Razumljivo da je vatrostalnost-vatrootpornost ključna u Minovi.

Lepkovi za podove
Minova lepkovi obezbedjuju brz I bezbedan rad.Oni odgovaraju najvišim zahtevima zanatstva. Mogu se koristiti za obloge od drveta kao i za PVC ili gumene podloge.

Production program