LM30

дупчење длабочина BQ 150 M, NQ 125 m, HQ 50 m
сила на влечење: 40 kN
поместување: 1,7 м
главата за прицврстување: BQ, HQ
агол на дупчење: 360 степени
моќност на моторот: 30 kW

Погледнете ги деталите ovde.

LM30LM30LM30LM30