LM75

дупчење длабочина BQ 920 M, NQ 680 m, HQ 380 m
сила на влечење: 70 kN
поместување: 1,8 м
главата за прицврстување: BQ, HQ
агол на дупчење: 360 степени
моќност на моторот: 75 kW, по избор 55 kW и 90 kW и 99 kW дизел

website

LM75LM75