LM90

длабочина за дупчење BQ 750 M, NQ 660 m, HQ 423 m
сила на влечење: 130 kN
поместување: 1,8 м
главата за прицврстување: Штаб, ПР
агол на дупчење: 360 степени
моќност на моторот: 90kW

Погледнете ги деталите овде.

LM90LM90LM90LM90