BRIDON

GOOGLE PREVODILAC Ние сме врвни светски јажиња и напредни даватели на решенија за жици што најдобро ги разбира и задоволува потребите на производот и услугата на клиентите на глобално ниво

Ние сме посветени да бидеме водечки иноватор и снабдувач на јажиња со најдобри перформанси и напредни жици на глобално ниво. Нашата цел е да создадеме вредност за нашите клиенти и за нашиот бизнис преку искористување на нашата стручност, обем, глобален дострел и брендови. Имаме амбиција да ги надминеме очекувањата на нашите клиенти, вработени и акционери.
Ние сме Бридон-Бекаерт, Групата „Рици“

Web site: www.bridon-bekaert.com

Производна програма BRIDON

Јажиња за тротоари

Јаже за изградба на кров

Јажиња за држење на јарболи и кули

Постојани кабелски јажиња за мостови

Виси јажиња за мостови

Јажиња за влечење

Јажиња за повлекување

Јажиња за транспортери

Водичи

Подигнувачки јажиња

јажињата за подигнување

Балансирање на јажиња