Рударско јаже

Јажиња за влечење

Јажиња за повлекување

Јажиња за транспортери

Водичи

Подигнувачки јажиња

јажињата за подигнување

Балансирање на јажиња