Изградба и реновирање на тунели

mk

Minova obezbedjuje sigurnost za vreme gradnje tunela,puštanja u rad i kroz čitav radni vek tunela.

Minova podržava sve metode gradnje,uključujući kontinuiranu i cikličku metodu kao i rezanje i pokrivanje.

Bez obzira na metod,potpora je potrebna pre i posle iskopavanja ili izgradnje-kako bi se održala bezbednost i održivost.Kroz našu istoriju delovanja u rudarstvu,naši proizvodi su razvijeni za najteže uslove.

Značajan deo deformacija stena prouzrokovane promenama u naponu stena,nastaju pre iskopavanja.U čvrstom tlu oko 10% deformacija se dešavaju ispred čela,dok u mekom tlu taj procenat može ići do 50%.To znači da je pred potpora potrebna kako bi se napredovalo u gradnji.

Renoviranje tunela

Mnogi od tunela u svetu su blizu ili su već prešli svoj originalni vek trajanja.Ti tuneli treba da se renoviraju,da se obnove kako bi se povećao kapacitet I sigurnost,ili da se restauriraju kako bi se produžio vek trajanja I povećala sigurnost

Često tuneli moraju da ostanu u upotrebi za vreme renoviranja.

Pred učvršćivanje

Pred učvršćivanjem,predpotporom obezbedjujemo tlo za iskopavanje tunela.Stene se stabilizuju ispred čela kako bi se sprečile deformacije stena pre iskopavanja.Pred učvršćivanje se vrši sa sigurnog područja i kompletno eliminiše rad u nesigurnim područjima.Pravilno predučvršćivanje smanjuje rizik od padanja stropa ili čela za vreme iskopavanja

– Stabilizacija čela
– Potpora za strop
– Ispunjavanje šupljina
– Zaustavljanje vode
– Prednje ostubljenje

Snaga

Kada je iskopan tunel je ojačan za dalje radove, učvršćivanje stena stabilizuje tlo i povećava prirodnu snagu stena.Učvršćivanje sprečava buduće labavljenje mase stena i smanjuje deformacije stena koje će prouzrokovati dalja iskopavanja.

– Ojačavanja stenja ankerisanjem
– Tankim strukturalnim oblogama(TSL)
– Ispunjavanjem šupljina radi eliminisanja kretanja tla
– Injekciono zaptivanje radi smanjenja priliva vode i prevencije kretanja i pucanja tla.

Zaptivanje

Za buduću stabilizaciju tunela i da bi se obezbedila kontrola voda,tunel se zaptiva privremenom oblogom a kasnije i stalnom oblogom kako bi se osiguralo da tunel proživi čitav svoj vek trajanja.

– Injekciono zaptivanje pukotina i procepa u tlu
– Mreže za sprečavanje padanja stena
– Opne koje se nanose prskanjem radi sprečavanja prodora vode
– Obloge koje obezbedjuju glatku površinu
– Beton koji se nanosi prskanjem/TSL

Popravke i renoviranje

Tunel se može ojačati radi produženja veka trajanja i povećanja sigurnosti.Ovisno od stanja tunela I geološke okoline,dodatno učvršćivanje če možda biti potrebno za vreme toka veka trajanja tunela.

– Konsolidacija stena kako bi se osiguralo bilo kakvo kretanje tla koje bi moglo da se desi
– Ispunjavanje šipljina I popunjavanje ranije iskopanih šupljina
– Presvlačenje-stavljanje novih obloga
– Zaustavljanje I zaptivanje vode

Stabilizacija naslaga jalovine

Obezbedjuje tlo iznad tunela,na koje može da utice izgradnja nekog novog tunela ispod ili u blizini postojećeg.Siromašno tlo u kombinaciji sa vibracijama iz tunela nogu izazvati razna oštećenja .

Potpora ulaza

Stabilizuje ulaz na kritičnim mestima gde počinje tunel.Mi isporučujemo SDA prednje stubovemkrovne cevi za cevne kišobrane,GFRP za čepove-čivije čela I tanke strukturalne obloge,za obezbedjenje čela tunela.

Stabilizacija tla i stena

je potrebna kako osigurali iskopani zidovi tunela I ulaz u tunel.Mi isporučujemo mreže,SDA klinove za tlo(čelične I fiberglas GFRP),smese za ankere,zavrtnje,Minova zidne mreže,kablovske zavrtnje-ankere I geotekstil kao I pribor,kao MAI pumpe za smese I ručne bušilice za ankerisanje.

Sistem oblaganja

se zahteva u skoro svim situacijama kao privremeno ili stalno.Odlaganje reguliše od ulaska voda.Minova nudi sistem ankerisanja za potporu za unutrašnje izolacione obloge kao i ankere,zavrtnje za stene i pakovani fiber beton za prskanje.Minova takodjer nudi brzo aktivirajućih tankih strukturalnih obloga ,kao Tekflex I vodootporne membrane koje se postavljaju prskanjem.

Zaustavljanje i kontrola vode

kao prevencija curenja i prodora vode,koja tokom vremena može da destabilizuje tlo,ali isto tako može da dovede do sigurnosnih rizika dok je tunel u korištenju.Minova pomaže zaptivanju potencijalnih pukotina injektiranjem smola koje kreiraju sigurno zaptivanje protiv prodora vode

Predučvršćivanje

stabilizuje čelo tunela injektiranjem I ispunjavanjem šupljina ispred prostora koji će se iskopavati.U nekim slučajevima sistem kišobrana ili ankerisanje čela obezbedjuju tlo ispred područja koje će se odmah iskopavati,stvarajući bezbedniju okolinu u pravcu.

Poboljšavanje,popravka tla

se radi radi konsolidacije tla,radi dobijanja konsolidovane mase stena .Spektar rešenja je od injekcionih smola,cementa visokih performansi i smesa,kao i korištenje GFPR (fiberglas) i čeličnih ankera ili samo bušećih ankera(SDA) u samostalnoj primeni ili kao kombinacija ovisno od stanja tla.

Stabilizacija čela

stabilizuje čelo tunela na mestu iskopavanja.Ovisno od stanja stena mogu se koristiti ankerisanje čela,injektiranje i ispunjavanje šupljina.

Renoviranje tunela

postaje neizbežno kada tunel dodje blizu ili predje svoj vek trajanja.Kako bi se tunel održao u radu,korištenju,potrebno je renoviranje a često tunel mora da bude u korištenju za vreme renoviranja.Vreme je od ecencijalnog značaja i potrebni su brzo delujući materijali kako bi se renoviranje izvršilo u što kraćem vremenu.Brzo reakcione injekcione smole ili GFPR(figerglas) ankeri i kapsule sa smesom smole su veoma dobar primer za takve materijale.