Подземно повеќенаменско возило

UNIVERSA 50

Надградба за возило UNIVERSA 50

PAUS UNI50-3 TB-HV

Paus UNI50-3 TB-HV возило со платформа и телескопски бум