Oko tri milijarde dolara investicija u Čukaru peki, Jadar i RTB Bor

9th International Conference on Mineral Resources in Serbia

U Srbiji će biti uloženo skoro tri milijarde dolara u narednih šest godina u otvaranje rudnika Čukaru peki kod Bora i rudnika „Jadar“ kod Loznice, kao i u RTB Bor, izjavio je danas pomoćnik mininstra rudarstva i energetike Ivan Janković

To su strateški projekti za Vladu Srbije, istakao je Janković na otvaranju drugog dana devete Međunarodnoj konferenciji o mineralnim resursima u Srbiji „Pokretačka snaga ekonomskog razvoja“ i dodao da je zato planiran dodatni nivo investicionih ulaganja.

„Sa početnim ulaganjima od blizu 500 miliona dolara za otvaranje rudnika Čukaru Peki od strane kompanije Rakita (Ziđin), zatim za otvaranje rudnika Jadar preko jedne milijarde dolara od strane kompanije Rio Tinto, kao i predviđenim ulaganjima od 1,26 milijardi dolara u RTB Bor i rudnik Majdanpek dolazimo do blizu tri milijarde dolara koji će biti investirano u sektor rudarstva u narednih šest godina“, rekao je Janković i dodao da se ta ulaganja samo na metalične mineralne sirovine.

On je naveo i da je u našoj zemlji prisutan veliki broj kompanija koje se bave rudarstvom, zato što se aktivno radi na unapređenju ambijenta za poslovanje.

U Srbiji je pokrenut snažan investicioni ciklus u sektoru rudarstva, goeloških istraživanja i u delu eksploatacije, naveo je Janković. i dodao da je, na primer, do 2010. bilo 108 istražnih polja sa ulaganjima od 24 miliona evra, a da je 2018. bilo 140 istražnih polja 2018. samo u centrlanoj Srbiji sa ulaganjima oko 100 miliona evra.

„Kod eksploatacije ležišta mineralnih sirovina nivo investicija je značajno već i od decembra 2014. do dcembra 2018. bio je ukupno investirana jedna milijarda evra. Kada govorimo o ulaganjima u energetske minineralne sirovine imamo blizu četiri miliajrde dolara investicija, pošto ćemo u narendom periodu otvoriti površinski kop Radljevo u okviru rudarskog basena Kolubara“.

9th International Conference on Mineral Resources in Serbia

Janković kaže i da je rudarska proizvodnja u 2018. godini iznosila skoro 79 miliona tona rude, od čega je najviše bilo uglja 47 odsto, 22 odsto su metali, nemetalične sirovine 29 odsto i nafta i gas dva odsto.

Najavio je da će u narednom periodu biti značajno povećana proizvodnja ruda, zbog čega će biti povehcan rast BDP-a i učešće rudarskog sektora sa dva na predviđenih pet odsto u BDP-u.

Zbog toga će biti otvoreno i nekoliko hiljada radnih mesta, a kojih sada u tom sektoru ima nešto više od 26.000.

„Povećan je broj radnih mesta za sedam odsto u trećem kvartalu 2019. u odnosu na 2018. godinu“, naveo je Janković.

On je rekao i da će zaštita životne sredine biti jedan od prioriteta, kao i da će tokom ove i naredne godine biti doneti još neki pravilnici potrebni za funcionisanje geologije i rudarstva.

„Dakle, moderno i održivo rudarstvo uz puno poštovanje interesa Republike Srbije i puna sigurnost za postojeće i buduće investicije“, poručio je pomoćnik ministra.

Kontakt

BLY Plus
trading agency for mining and construction equipment

Address
Generala Mihajla Nedeljkovica 84b
11070 Novi Beograd

Phone
+381 63 202 661
+381 11 3179761,2280587

Email
bly@sbb.rs

Contact person
Violeta Bilic,direktor

violetabilic@sbb.rs

Zoran Bilic

zoranbilic@sbb.rs