LS 600

Sonic je napredna forma bušenja koji koristi visoku frekvenciju,resonantnu energiju generisanu unutar Sonic bušače glave kako bi gurala sržnu cev ili obložnu kolonu u formaciju.U toku bušenja,rezonantna energija se transferiše na bušači trn i čelo krune u različitim frekvencijama.Simultana rotacija bušačeg trna ravnomerno raspodeljuje energiju i silu na čelo krune. Više detalja

  • Dubina bušenja 152-182 m
  • Max.dia bušenja 305 mm
  • Izvlačna snaga 67.5 kN
  • Snaga guranja,bušenja 40.5 kN
  • Izlazna snaga@150 Hz 222 kN
  • Max.dužina cevi 6 m
LS 600LS 600LS 600LS 600LS 600LS 600LS 600