Užad za građevinarstvo

Užad za nogostupe

Užad za konstrukciju krovova

Užad za držanje jarbola i tornjeva

Stojeća kablovska užad za mostove

Viseća užad za mostove