MINOVA

Danas, na mnoge načine, pravi benefit Minova proizvoda i usluga je sigurnost. Bilo da se radi o obezbedjenju sigurne radne okoline za rudare u podzemnim rudnicima i putnika u tunelima širom sveta, bilo da osigurava isporuku čiste pijaće vode za milione ljudi ili da se radi o obezbedjivanju kosina planina oko kritičnih puteva i železničkih pruga, Minova isporučuje inovativna i pouzdana hemijska i mehanička rešenja za kontrolu zemljišta.
Proizvodi koje proizvodimo danas,kao što su Teckrete FastCarboPur linije,koriste u velikom broju industrija i od strane velikog broja kupaca. Tekcrete Fast je bio proizvod razvijen za američko Ministarstvo za domovinsku bezbednost. Sa ekstremno brzim delovanjem i izuzetno snažan,ovaj cementni proizvod se danas koristi na mnogo načina za popravke oštećenih struktura i mostova i u rudarstvu i gradjevinarstvu. Čitav spektar novih proizvoda je kreiran na bazi ovog patentiranog materijala. Ovi novi proizvodi su predstavljeni u postojećim rudnicima,gradjevinarstvu i njihova upotreba će se raširiti i na različita nova tržišta.

Kao deo ORICA Limited ,Minova nosi i snagu velike svetske korporacije.Scott Alexander je rekao:”To nam je omogućilo da se adaptiramo na različitim tržištima,i da pronadjemo razna rešenja za naše kupce”Sa preko 230 patentiranih hemijskih,cementnih I čeličnih izuma,Minova ima portofilio sa kojim može da zadovolji potrebe klijenata iz oblasti rudarstva,gradjevinarstva,tunelogradnje.

RUDARSTVO


Minova je vodeći proizvodjač i snabdevač potrošnog materijala na bazi hemikalija,čelično obložnih potpornih sistema,opreme i servisa za ankerisanje stenja i konsolidaciju tla.

Ugalj i meke stene
Već duže od 45 godina Minova je lider u obezbedjenju sigurne radne okoline u ekstremno ispucanim-izlomljenim i fluidnim uslovima tla.Mi smo razumeli zahteve proizvodnje uglja.Bezbednost praćena efikasnošču.

Tvrde stene
Minova je svetski lider u održavanju podzemnih rudnika sa tvrdim stenama.Od nikla I platine do dijamanata,naši proizvodi su dizajnirani da obezbede sigurnost i izbegnu kontaminaciju rude.

Rešenja za teško gradjevinarstvo,gradjevinarstvo i infrastrukturu


Minova je vodeći snabdevač sistema na bazi hemikalija i čelika,injekcionih obloga,cementnih smesa I pripadajuće opreme i servisa,koji se koriste u gradjevinarstvu.Naš posao obezbedjuje i vlastiti i inženjering klijenata baziran ns 135 godina iskustva u industrijskoj specijalizaciji.
Naš tehnički tim sposoban za razvoj i inovacije u tehnologiji superiornih proizvoda ima podršku našeg sektora za kvalitet I životnu sredinu koja obezbedjuju da svi naši proizvodi odgovaraju industrijskim standardima.

Građevinarstvo


Minova obezbedjuje materijale i inženjerska rešenja za infrastrukturu kao cevovode,telekomunikacije,kanalizacije,sisteme za tretman vode,autoputeve,puteve,mostove,metroe i železničke linije.

 • Konsolidacija tla
 • Kontrola voda
 • Strukturalna učvrščivanja
 • Ispunjavanje šupljina
 • Micropiling
 • Popravke infrastrukture

Geotehnika


Minova je svetski innovator u proizvodnji polimer smola,pena I čeličnih proizvoda.Mi obezbedjujemo rešenja za konsolidaciju tla I stbilizaciju kosina već dužr od 30 godina.

 • Konsolidacija tla
 • Kontrola voda
 • Stabilizacija kosina
 • Zaštita od padajućeg stenja
 • Mikropiling
 • Tunelogradnja

Gradjenje tunela znači gradjenje javne infrastrukture koja treba da traje decenijama.Tuneli se grade kao podrška modernom načinu života-da povećaju protok saobraćaja,povežu lokacije i skrate razdaljine.Sa perspektivom koja se meri decenijama I vekovima,milioni ljudi i milioni tona roba će putovati kroz tunele sagradjene danas.Tunel ne treba samo da bude efikasan u momentu dizajniranja I konstruisanja,već bezbedan i pouzdna i u godinama koje dolaze.Tu nastupa Minova.

Rešenja za komercijalne gradjevine i industrijske namene
Od lakih stambenih I temelja za visoke zgrade do naftovoda i gasovoda i vatrostalnih materijala,Minova ima praktično iskustvo I portofilio proizvoda koji ćće omogučiti niže troškove i povećati produktivnost.Mi smo udvostručili produktivnost gas- i naftovoda našim TekTrench trakom.Naš SDAS samo bušeći ankerni sistem je idealan za visoko pouzdani mikropiling i ankere za kosine.Dodatno,naši tehničari na terenu su potpuno opremljeni I za Razvoj naših rešenja I za obuku klijenata.

Cevovodi


Minova je svetski inovator za polimerske smole,pene I čelične proizvode.Mi smo dizajnirali seriju proizvoda specijalno dizajniranih za da zamene džakove peska koji se koriste u gradnji cevovoda.

Vatrostalnost


Minova koristi više od 150.000 t čelika godišnje za učvršćivanje tla.Godišnje 56.000 tona praška se koristi za cementne proizvode koji se suše i temperiraju pre mešanja.Razumljivo da je vatrostalnost-vatrootpornost ključna u Minovi.

Lepkovi za podove


Minova lepkovi obezbedjuju brz i bezbedan rad.Oni odgovaraju najvišim zahtevima zanatstva. Mogu se koristiti za obloge od drveta kao i za PVC ili gumene podloge.

Proizvodni program