Tunelogradnja

U tunelogradnji se radi o pouzdanosti i održivosti

Gradjenje tunela znači gradnju javne infrastrukture koja treba da traje decenijama.Tuneli se grade da bi podržali moderni način života:da učine saobraćaj boljim,da povežu lokacije I da skrate razdaljine.

Računajući vremensku perspektivu merenu decenijama i vekovima,kroz tunele će proći milioni ljudi i milioni tona roba.Tuneli ne treba da budu efikasni samo kada se dizajniraju i izgrade,već moraju biti sigurni i pouzdani za dugi niz godina koje dolaze.

Tu se pojavljuje MINOVA.

Dizajn za celi zivot

Učiniti tunele sigurnim,bezbednim je kompleksan posao gde se ne radi samo o brzim rešenjima za danas,već treba da se urade ekspertize u dimenzioniranju i dizajniranju potpore tunela,kao I mehanička i hemijska rešenja koja će produžavati vek trajanja tunela.

Rešenja potpore tunela mora,npr.uzeti u obzir geološke promene,uticaj opterećenja koji dolaze od saobraćaja,nivo voda I rizike od curenja,I ne kao poslednje,uticaj na životnu okolinu danas kao i u budućnosti.

Decenije iskustva

Minova kombinuje decenije ekspertiza sa prvoklasnim rešenjima za mehaničku I hemijsku potporu.Naše kombinovano znanje o promenama i rešenjima,čini nas kompletnim partnerom za diskusiju o konstrukciji bilo kog tunela-od faze dizajniranja do renoviranja i stavljanja van upotrebe.Minova teži maksimiziranju bezbednosti I održanju sposobnosti tunela i kratkoročno i na dugi period.