Nadogradnje

PAUS Scaler
  • hidraulički čekić
  • radna platforma
  • radna korpa
  • radna korpa sa nosačem za eksploziv

Detalje pogledajte ovde.