Scaler 1253 S10

Podzemni scaler PAUS 1253 - S10

Scaler 1253 je specijalno dizajniran za teške uslove podzemnog kopanja i tuneliranja. Izuzetna mogućnost manevrisanja rezultat je kombinacije zglobnog upravljanja (+/- 40 °) i okretne poluge (+/- 90 °). Terenski dokazani, pouzdani hidrostatički pogon obezbeđuje brzu i pouzdanu promenu lokacije kao i pokretanje bez habanja. Pored toga, vozilo se može koristiti sa radnom korpom, hidrauličnim čekićem ili sa kukom za kran.

  • Velika pokretljivost zbog zglobnog upravljanja (+/- 40 °) i okretne poluge (+/- 45 °)
  • Skaliranje bez oštećenja prirodnog zaštitnog svoda (skaliranje i ne lomljenje)
  • Odvojeni hidraulični sistem za čekić
  • Robusna teleskopska grana s lakim održavanjem
  • Dizajniran za ekstremne uslove (radna visina / temperature okoline)
Scaler 1253 S10Scaler 1253 S10Scaler 1253 S10Scaler 1253 S10Scaler 1253 S10Scaler 1253 S10Scaler 1253 S10Scaler 1253 S10Scaler 1253 S10Scaler 1253 S10Scaler 1253 S10Scaler 1253 S10Scaler 1253 S10Scaler 1253 S10Scaler 1253 S10Scaler 1253 S10Scaler 1253 S10Scaler 1253 S10Scaler 1253 S10