FOAM PLUG A&B

Za popunjavanje pukotina, stabilizuje nekonsolidovane površinske formacije
Pakovanje:
FOAM PLUG A: 1 kg/tin
FOAM PLUG B: 1.2 kg /tin