CX-DET

Raščiščava lepljenje čvrstih komadića na krunama i dijamantskim bušačim šipkama
Čisti bušače krune i sprečava pucanje kruna
Smanjuje tendencije zaglavljivanja
Povećava brzinu penetracije u glini i škriljcima
Doziranje: 5.0 do 9.0 lit/m3
Pakovanje: 25 kg bure