CX WATER WELL CLEAN

Brzo se aktivira u mulju,uspešan i u malim dozama,uklanja kalcijum i magnezijum jone iz tvrde vode
Smanjuje pH u cementom kontaminiranoj tečnosti
Koristi se za čiščenje bunara nakon postavljanja sita
Doziranje:3-5 kg m3
Pakovanje: 15 kg bure