SAPP

Koristi se kao čistač kalcijuma i za smanjenje pH, za tretman mulja kontaminiranog cementom.
Jeftin,brzo delujući disperzant u lakoj vodenoj bušačkoj tečnosti
Efikasan i u maloj koncentraciji.
Efikasan za kontrolu kalcijuma u bušačkim tečnostima sa niskom pH
Pakovanje: 25 kg džak