BENTONITE PELLETS

Lak za korištenje,nije potrebna nikakva oprema za mešanje,obezbedjuje nepropusnu fleksibilnu prepreku
Koristi se za zaptivanje vode,monitoring i piezometre
Doziranje:dodaje se prema uslovima bušotine
Pakovanje:25 kg džak