Stabilizatori gline i škriljaca

CORE FIX

PSH (inhibitor škriljaca na bazi amina)