O NAMA!

BLY Plus je započeo svoje delovanje još 1993. godine kao predstavništvo firme BOART LONGYEAR

KOGA ZASTUPAMO?

Zastupamo i druge svetske poznate kompanije iz ove oblasti kao što su Weirminerals-Geho, Paus, Bridon, Minova!

PODRUČJE ZASTUPLJENOSTI

BLY zastupa navedene proizvodjače na području Srbije, Kosova, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije.

POLITIKA POSLOVANJA

Politika poslovanja BLY jeste da ostvari direktan kontakt izmedju proizvodjača i domaćih firmi, što domaćim kupcima otvara mogućnost dugoročnije saradnje sa ino partnerima, a u cilju ostvarivanja neposrednih isporuka, logističke podrške i garancija od strane proizvodjača.
BOART LONGYEAR
Jedna od vodećih multinacionalnih, svetskih kompanija u oblasti proizvodnje mašina i pribora za rudarstvo, gradjevinarstvo, istražna, eksploataciona, geotehnička i geotermalna bušenja, i očuvanja životne okoline sa centralnim sedištem u SAD, i evropskim sedištem u Ženevi-Švajcerska.
PAUS
Nemačka - proizvodjač podzemnih utovarivača, kapaciteta od 0,8m3 do 3 m3,kamiona od 17t do 22 t nosivosti kao I servisnih vozila za rudarstvo i tunelogradnju.
BRIDON
Velika Britanija, proizvodjač specijalnih, čeličnih užadi za rudarstvo, gradjevinarstvo i mostogradnju
HUD SUPPLIES
Južna Afrika, proizvodjač pribora za istražna sržna bušenja, „Meter Eater“ AQ i BQ pneumatske i hidraulične bušilice za istražne radove
MINOVA
Vodeći proizvodjač i snabdevač potrošnog materijala na bazi hemikalija,čelično obložnih potpornih sistema,opreme i servisa za ankerisanje stenja i konsolidaciju tla.
SINO MUD
SINO MUD GROUP je jedan od najvećih proizvođača potrošnog materijala za bušenje na bazi hemikalija.

Zastupamo vodeće kompanije u oblasti proizvodnje mašina i pribora za rudarstvo i građevinarstvo.